Author Archive: admin

Waarom foto’s een magazine maken of kraken?

foto's voor een magazine

Een magazine zit nu eenmaal boordevol met foto’s. Die visualiseren het verhaal dat erachter zit. Het is vaker zelfs zo dat de aankoop van een magazine wordt gedaan door een leuke foto die erop te zien is. Het is dus heel belangrijk dat de geplaatste foto’s in een magazine het lezerspubliek aantrekken. Een magazine is dus gevoelig voor het plaatsen van verkeerde foto’s of foto’s die niet veel aantrekkingskracht hebben.

Wat voor soort magazine is het?

Het is natuurlijk wel belangrijk even na te gaan wat het publiek is dat het magazine beoogt als de doelgroep. De complete selectie aan geplaatste foto’s zal zich dus aan deze groep moeten aanpassen. Zo zal een blad dat gericht is op tieners geen foto’s plaatsen van gereedschappen of vrachtwagens. Het is daarom ook belangrijk dat de fotografen die in dienst zijn van de magazine heel goed op de hoogte zijn van de doelstelling van de magazine. Ook worden er vaker vanuit de redactie aanwijzingen gegeven over de te nemen foto’s.

De concurrentie is groot

De concurrentie onder de verschillende magazines is groot en zorgt ervoor dat vooral de geplaatste foto’s het publiek moet aanspreken. Een sensationeel verhaal met een paar nietszeggende foto’s zal niet echt zorgen voor hoge verkoopcijfers. Het kan soms zelfs gebeuren dat er een compleet verhaal wordt opgebouwd rond een bepaalde foto. Een foto van een actrice die met een onbekende man zit te kussen is al voldoende om op de voorpagina te worden geplaatst en zal er een heel verhaal omheen worden geplaatst. In zulke gevallen is de foto hèt verhaal. Voor een magazine is het dus belangrijk om ook altijd te komen met nieuwe foto’s van situaties waar er op dat moment veel over wordt gesproken en het publiek steeds op de hoogte van wilt worden gehouden. Een goed voorbeeld is steeds plaatsen van relevant fotomateriaal tijdens een huwelijk in het koningshuis.

De kwaliteit van de foto’s spreekt het publiek ook sterk aan

Haarscherpe foto’s zijn altijd het meest in het oog springend als je naar een kiosk gaat om een magazine te kopen. De foto bepaalt vaker de mate van belangstelling die door de klant wordt gegeven aan het magazine en zorgt er ook voor dat de klant het betreffend blad koopt of misschien juist laat liggen. Het is nu gelukkig wel mogelijk om, door gebruik te maken van verschillende computerprogramma’s, foto’s digitaal te bewerken waardoor ze nog scherper eruit zien. Ook de contrasten en de achtergrond kunnen worden aangepast. De mate van aanpassing hangt dan natuurlijk weer af van het soort magazine.

Foto’s kunnen een magazine dus maken of kraken omdat de meeste klanten uitgaan van het fotomateriaal die er in een magazine te vinden is. Immers, van een magazine wordt een zekere mate van dynamiek verwacht die alleen te bereiken is door geschikte foto’s te plaatsen.

Ben jij een fotograaf voor een magazine en ben je op zoek naar een goedkope camera? Check dan deze cashback objectieven. Ik ben zelf heel erg fan van Sigma, mocht je hier lenzen van nodig hebben check dan snel de sigma cashback op lenzen want dat scheelt enorm veel geld.

Loodgieters Magazine

Wat is een Magazine? Wat is en Loodgieters Magazine? Bestaat er wel iets als een loodgieters magazine? In deze tekst zullen zal er worden ingegaan op deze vorm van een magazine.
Onderwerpen:
• Magazine
• Loodgieters Magazine
• Bestaat het Loodgieters Magazine?
• Informatie voorziening
• Eigen magazine

Magazine

De eerste vraag brengt ons in de richting van de geschiedenis van de journalistiek. Dat was zeker een drie honderd jaren geleden, toen de eerste tijdschrift in Nederland werd gepubliceerd. Tijdschriften waren toen der tijd meer bedoeld voor satire of het aankaarten van vooral politieke aangelegenheden. Naar mate de behoefte van de samenleving veranderde, veranderde ook het doel van het magazine. Per heden is het meer een instrument om geld te verdienen. Het beginsel van informatievoorziening is bij de meeste magazines niet meer op de voorgrond.

Loodgieters Magazine

Antwoord geven op de tweede vraag(Wat is en Loodgieters Magazine?) zou in beginsel heel makkelijk zijn. In zo een magazine is namelijk informatie te vinden over allerhande zaken en taken van de loodgieter. Stelt nou dat je wilt weten hoe je een loodgieter wilt worden. Indien een magazine voor loodgieters vlak bij de hand is, kan er daar misschien een antwoordt in liggen.

Bestaat het Loodgieters Magazine?

Komende op de tweede vraag, kan er een wat genuanceerde antwoord worden geformuleerd. Dit komt natuurlijk met wat bijvragen aan de orde. Een van de vragen bijvoorbeeld kan zijn: Welke toegevoegde waarde biedt een loodgieters magazine aan de financiële situatie van een loodgieter?
Deze vraag kan verschillende antwoorden en meningen teweeg brengen, echter bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid dat het antwoordt neerkomt op een negatief effect. Een van de loodgieters in Utrecht is er over aan het nadenken om dit magazine te maken.

Informatie voorziening

Een magazine is meestal bedoeld om lezers over bepaalde onderwerpen te informeren. Tegelijkertijd wordt via het verspreiden van de informatie, een tactiek toegepast voor de advertentiewereld. Ondernemingen kunnen via het plaatsen van advertenties in de magazines hun klanten bereiken. In de meeste gevallen kopen mensen en of lezers ook de magazines om speciaal opzoek te gaan naar de advertenties en nieuwe mogelijkheden in de ondernemerswereld.
Om terug te komen op de loodgieter magazine: Wat verkoopt een loodgieters magazine? Informatie over loodgieters? Is dat niet na een kort tijdsbestek uitgeschreven? Natuurlijk. In de loodgieterswereld vinden er wel innovaties plaats, maar niet zodanig veel dat er dagelijks iets nieuws te schrijven is over een loodgieter of over nieuwe inventies van een ingenieur voor de loodgieterswereld.

Eigen magazine

Dit hoeft echter niet te betekenen dat de schrijver of een bedrijf geen werk van zou maken om een magazine uit te brengen. In de meeste gevallen gaat het om statische informatie dat een keer per maand of zelfs jaar wordt uitgebracht. Een loodgieters magazine zou je pas regulier kunnen uitbrengen wanneer er voldoende advertenties zouden zijn. Dit hangt ook af van wie de eigenaar is van het magazine. Is de eigenaar van een loodgietersbedrijf ook de eigenaar van het magazine, dan kunnen er zich problemen voordoen qua concurrentieposities. De eigenaar van het magazine, die ook de eigenaar is van het loodgietersbedrijf zou wensen dat alleen zijn loodgietersbedrijf Rotterdam kon adverteren in zijn magazine. Dit is natuurlijk een logische reactie dat in de concurrentiesfeer zich kan afspelen. Wilt de andere loodgieter iets over zijn onderneming adverteren, dan zal die of een soortgelijke optie, of de traditionele optie van de media moeten bekijken.

Een loodgieter Den Haag heeft ooit een magazine gemaakt

Is er geld te verdienen in de Magazine wereld?

Ongeveer drie honderd jaren geleden startte een rage van tijdschriften in Nederland. De eerste uitgeprinte tijdschrift in Nederland was een satirische tijdschrift. Dat werd al heel gauw verboden, maar uiteindelijk overgenomen door anderen. Dit zeker vanwege de populariteit die vele andere tijdschriften hebben weten te verdienen. In dit artikel zal worden besproken als het mogelijk is voor tijdschriften om geld te verdienen.

Enkele te behandelen onderwerpen zijn:
• Vragen
• Productie
• Exemplaren
• Digitale tijdperk
• Conclusie

Vragen
Om te beginnen bij het begin: Waar is een tijdschrift precies voor? Hier raten wij dan over de soorten magazines. Om kort een paar op te noemen kennen wij magazines rubrieken voor Computer (spellen) en ICT, Film, Huis en Tuin, Literair; Muziek; Onderwijs; Opinie; Pornografie; Religie; Sport; Strips en Jeugd; Vervoermiddelen; Vrouwentijdschriften; Werk; Wetenschap; Politiek; Overige.

Nou dat is pas een mond vol. Enk maar aan waarom mensen zoveel moeite zouden doen, om zoveel zaken te publiceren. Is dat vreemd of heeft het inderdaad een financieel verhaal erachter? Natuurlijk heeft het een financieel verhaal erachter. Maar hoe?

Productie
Laten wij als voorbeeld nemen, een rubriek voor politiek. Daar is er zoveel over te zeggen, terwijl er nooit handen teveel zijn om de zaak op de voet te blijven volgen. Om de artikelen of verhalen rond te krijgen, is van belang dat journalisten of verslaggevers kunnen worden gefinancierd. Zonder geld komen die natuurlijk niet te ver aan. Dit is dus een investering. Maar is het een investering waard? Voor de journalist in ieder geval. In de journalist in dienst van de magazine, dan wordt die zoals normaal uitbetaald voor zijn productie. Is de journalist een freelancer, dan wordt die op product basis betaald. Al met al verliest de verslaggever niet zolang de magazine zijn product aanneemt of opkoopt(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Exemplaren
Nu is aan de beurt de magazine zijn inkomsten. Hoe maakt die zijn geld? De magazine drukt oplagen, en die oplagen worden vaak tegen een vaste prijs ter verkoop aangeboden. Bepaalde magazines kunnen honderden exemplaren hebben terwijl andere magazines miljoenen exemplaren hebben. Dit hangt allemaal af van de populariteit en de afzet capaciteit van de magazine(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Digitale tijdperk
Echter leven wij in een digitale tijdperk, waar zeker meer dan de helft van de mensen geen print meer willen kopen. Daar komt bij kijken de adverteerder. In de meeste gevallen, probeert de magazine niet afhankelijk te zijn van de afzet van de exemplaren. Natuurlijk is er helemaal geen afzet bij een digitale tijdschrift. Men blijft in zulke gevallen afhankelijk van adverteerders. Hier is van belang de populariteit van de magazine, en het gezag van de magazine. Zolang een adverteerder hier positief tegenover staat, is die altijd beried om geld neer te tellen. Zo maakt hij zichzelf kenbaar aan de samenleving terwijl de magazine zichzelf ook draaiende kan blijven houden.

Conclusie
Om nu de vraag te beantwoorden over als er geld te verdienen is in de magazine wereld, kan dat worden beantwoord met Ja en Nee. Ben je een slecht verkopende magazine, dan voelen adverteerders zichzelf niet aangetrokken om bij jou te adverteren. Zo maak je geen geld, Ben je een gezaghebbende tijdschrift, dan is er voldoende potentie in jou om geld aan te trekken.

Soorten Magazines

Magazine is de Engelse vertaling voor tijdschrift. Een magazine bestaat uit periodieke publicaties, en per aflevering bestaat deze uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift wordt meestal op papier gedrukt, maar er zijn inmiddels ook vele digitale tijdschriften beschikbaar. Een tijdschrift kan gevuld worden met betaalde advertenties. Toch steunen de meeste tijdschriften op een gemengde financiëring op basis van verkoop en advertentie. Doordat een tijdschrift frequent verschijnt, inhoudelijke thema’s heeft, en een omslag onderscheidt het zich van een dagblad.
Er zijn veel verschillende soorten magazines, in dit artikel lees je de over de verschillende soorten aan magazines.

Hoe vaak verschijnt een magazine?
De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden.

Magazines rubrieken

 Computer (spellen) en ICT
 Film
 Huis en Tuin
 Literair
 Muziek
 Onderwijs
 Opinie
 Pornografie
 Religie
 Sport
 Strips en Jeugd
 Vervoermiddelen
 Vrouwentijdschriften
 Werk
 Wetenschap
 Overig

Hieronder vind je enkele tijdschriften die bij bovenstaande rubrieken behoren.

Computer (spellen) en ICT Magazines

Automatisering gids
De automatisering gids is het eerste vakblad op ICT gebied in Nederland. De hoofdredacteur is Arjan Kors. De eerste uitgave is verschenen in 1967 bij de uitgeverij Bedrijf & Publiciteit van Leo th. Pennock. De magazine verschijnt tweewekelijks.

Computer idee
Sinds 1998 verschijnt dit tijdschrift twee wekelijks. Het tijdschrift richt zich op de doorsnee bezitter van een note-book, personal computer, smartphone of tablet pc.
Alledaagse computerproblemen en tips over nieuwe software komen in dit tijdschrift aan bod.

Huis en Tuin
Landleven
Het tijdschrift landleven verschijnt elf keer per jaar. Het is een lifestyle magazine die artikelen bevat over het buitenleven en buiten wonen. In dit tijdschrift staan tuinen, planten, dieren en producten van eigen erf centraal. Het tijdschrift landleven bestaat sinds 1995.

Onderwijs

Didactief
Het tijdschrift didactief is een vakblad voor leraren en leidinggevenden in het basis-en voortgezet onderwijs, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Het doel van dit blad is het debat te stimuleren over onderwijs op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten. De redactie van dit magazine is gevestigd in Amsterdam

Opinie

Magazine Elsevier
Het tijdschrift Elsevier is een Nederlands opinieweekblad. De hoofdredacteur is Arendo Joustra. Het blad is gericht op hoog opgeleide lezers en segmenten binnen de marktsector. De eerste editie van Elsevier was op 27 oktober 1945. De tijdschrifttitel bestaat al sinds 1891.

Opzij
Het tijdschrift Opzij is een Nederlands Feministisch maandblad. Het is opgericht in 1972 door Wim Hora Adema (1914-1998), en Hedy d’Ancona. Iedere maand staan er in Opzij columns, reportages en interviews. De nieuwste boeken en films worden besproken en er is volop aandacht voor de thema’s psychologie, werk en gezondheid,

Relegie

De nieuwe koers
De nieuwe koers is een Nederlands, christelijk opinietijdschrift. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar. Het blad heeft een oplage van 7000 exemplaren. Tot September 2012 heette dit blad cv koers.

Hoe worden Magazines gemaakt?

Iedereen leest wel eens een tijdschrift of een magazine zoals beter bekend. Maar niemand weet hoe het in feite gemaakt wordt. Het is af en toe leuk om te weten hoe een magazine in elkaar wordt gezet. Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ok op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zin de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ook in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

De te behandelen onderdelen zijn:
• Besluiten
• Informatie
• Foto’s
• Toekomst gericht denken

Besluiten
Laten wij als voorbeeld nemen, een magazine voor kookrecepten of voor het koken.
Het eerste waar de makers van de magazines mee starten het besluit over wat er precies zal worden tentoongesteld of beschreven. Deze keuze wordt ook vaak beïnvloed door de marketing afdeling van het bedrijf. De marketing afdeling heeft vaak meer te maken met waar de consumenten precies mee aangetrokken worden. Zo is het belangrijk om te weten als de informatie door de mensen van de redactie zelf zal worden opgezocht, of door externe bronnen zal worden verstrekt. In de meeste gevallen beschikt de redactie al over krachten om de zaak op te zoeken.

Informatie
Nu volgt het besluit over de in elkaar te zetten informatie. Schrijven is scrapen. Meestal verkrijgt de onderzoeker zoveel informatie, dat het op een bepaald moment onmogelijk wordt of lijkt om alle informatie op een pagina te plakken. De keuze, wordt meestal ook besproken tijdens de redactievergaderingen.

Foto’s
Vervolgens volgt de keuze voor de keuze van een cover. Dat wordt meestal door de hoofdredacteur(in samenspraak van de andere redactieleden) bepaald. Hier is zeker van belang, de foto’s die hier worden gekozen. Deze foto’s worden met de informatie dat verwerkt is, digitaal bewerkt om vervolgens of naar de print te sturen of op de website te uploaden. Dit laatste besluit is volledig een aangelegenheid van de redacteur van het tijdschrift.

Toekomst gericht denken
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is. De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden. het digitale is natuurlijk overal te vinden zolang het wordt opgeladen.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

Magazines in Nederland

Magazines of zoals beter bekend, tijdschriften, hoe begon het en waar gaat het precies naar heen? Hiervoor moeten wij even terug naar waar het allemaal begon: Het jaar 1697.

De te behandelen onderwerpen zijn:
• De Haagse Mercurius
• Industriële revolutie
• 360 graden ervaring
• Invloed van digitalisering
• Wat gaat de toekomst ons brengen?

De Haagse Mercurius
Hendrik Doedijns lanceerde in dit jaar het eerste Nederlandse tijdschrift voor het algemene publiek: de Haagse Mercurius. Het satirische blad werd al snel door de gevestigde orde verboden. Tevergeefs, wat de toon al gezet. Schrijvers, denkers en andere vrije geesten publiceren al gouw tijdschriften over politiek, wetenschap, literatuur, kunst en filosofie. Niet iedereen kom lezen en de oplages waren klein. Dit nieuwe medium echter, bewees zich als een perfecte drager van visies en ideeën.

Industriële revolutie
De industriële revolutie brengt verandering. Stoom en elektriciteit vereenvoudigen het productieproces. thomas Edison vond de gloeilamp uit en men kon nu ook in de avond uren lezen.
In het jaar 1900 werd de leerplicht ingevoerd. Bijna iedereen kon toen r tijd al lezen. De populariteit van tijdschriften nam toen as echt toe. Katholieken en gereformeerden, liberalen en socialisten, een ieder wilde zijn eigen blad. Vrouwen kregen vervolgens het stemrecht en namen deel aan het arbeidsproces. Ook zij werden op den duur een belangrijke doelgroep.

360 graden ervaring
Tijdens de tweede wereldoorlog ageerden veel bladen tegen de bezetter. Vee journalisten moesten het met de dood bekopen. Na de bevrijding van Nederland, nam de welvaarttrap toe. De samenleving vroeg op den duur naar onafhankelijke journalistiek. Voor de opiniebladen braken toen de gouden tijden aan. Fotografie kreeg meer invloed. Kleur verving zwart-wit. De werkelijkheid werd gedetailleerd en realistischer weergegeven. Door meer vrije tijd en welvaart kregen vrouwen meer aandacht voor mode, buty en lifestyle. Bladen die dit tot hun focus maakten, bereikten miljoenen aan oplagen. Vanaf eind jaren 70 kwam de branche voor grote uitdagingen te staan. Televisie werd een grote concurrent, maar heeft ook kansen geboden voor omroep en roddelbladen. De mens werd vervolgens individualistischer moeilijker om in een bepaalde doelgroep te plaatsen. Tijdschriften ontwikkelden zich vervolgens tot merken. Met beurzen en evenementen creëerden zij een 360 graden ervaring. De inkomsten kwamen uit steeds meer bronnen en kanalen.

Invloed van digitalisering
Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ook op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zijn de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ok in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

http://tijdschriften.startpagina.be//