Soorten

Loodgieters Magazine

Wat is een Magazine? Wat is en Loodgieters Magazine? Bestaat er wel iets als een loodgieters magazine? In deze tekst zullen zal er worden ingegaan op deze vorm van een magazine.
Onderwerpen:
• Magazine
• Loodgieters Magazine
• Bestaat het Loodgieters Magazine?
• Informatie voorziening
• Eigen magazine

Magazine

De eerste vraag brengt ons in de richting van de geschiedenis van de journalistiek. Dat was zeker een drie honderd jaren geleden, toen de eerste tijdschrift in Nederland werd gepubliceerd. Tijdschriften waren toen der tijd meer bedoeld voor satire of het aankaarten van vooral politieke aangelegenheden. Naar mate de behoefte van de samenleving veranderde, veranderde ook het doel van het magazine. Per heden is het meer een instrument om geld te verdienen. Het beginsel van informatievoorziening is bij de meeste magazines niet meer op de voorgrond.

Loodgieters Magazine

Antwoord geven op de tweede vraag(Wat is en Loodgieters Magazine?) zou in beginsel heel makkelijk zijn. In zo een magazine is namelijk informatie te vinden over allerhande zaken en taken van de loodgieter. Stelt nou dat je wilt weten hoe je een loodgieter wilt worden. Indien een magazine voor loodgieters vlak bij de hand is, kan er daar misschien een antwoordt in liggen.

Bestaat het Loodgieters Magazine?

Komende op de tweede vraag, kan er een wat genuanceerde antwoord worden geformuleerd. Dit komt natuurlijk met wat bijvragen aan de orde. Een van de vragen bijvoorbeeld kan zijn: Welke toegevoegde waarde biedt een loodgieters magazine aan de financiële situatie van een loodgieter?
Deze vraag kan verschillende antwoorden en meningen teweeg brengen, echter bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid dat het antwoordt neerkomt op een negatief effect. Een van de loodgieters in Utrecht is er over aan het nadenken om dit magazine te maken.

Informatie voorziening

Een magazine is meestal bedoeld om lezers over bepaalde onderwerpen te informeren. Tegelijkertijd wordt via het verspreiden van de informatie, een tactiek toegepast voor de advertentiewereld. Ondernemingen kunnen via het plaatsen van advertenties in de magazines hun klanten bereiken. In de meeste gevallen kopen mensen en of lezers ook de magazines om speciaal opzoek te gaan naar de advertenties en nieuwe mogelijkheden in de ondernemerswereld.
Om terug te komen op de loodgieter magazine: Wat verkoopt een loodgieters magazine? Informatie over loodgieters? Is dat niet na een kort tijdsbestek uitgeschreven? Natuurlijk. In de loodgieterswereld vinden er wel innovaties plaats, maar niet zodanig veel dat er dagelijks iets nieuws te schrijven is over een loodgieter of over nieuwe inventies van een ingenieur voor de loodgieterswereld.

Eigen magazine

Dit hoeft echter niet te betekenen dat de schrijver of een bedrijf geen werk van zou maken om een magazine uit te brengen. In de meeste gevallen gaat het om statische informatie dat een keer per maand of zelfs jaar wordt uitgebracht. Een loodgieters magazine zou je pas regulier kunnen uitbrengen wanneer er voldoende advertenties zouden zijn. Dit hangt ook af van wie de eigenaar is van het magazine. Is de eigenaar van een loodgietersbedrijf ook de eigenaar van het magazine, dan kunnen er zich problemen voordoen qua concurrentieposities. De eigenaar van het magazine, die ook de eigenaar is van het loodgietersbedrijf zou wensen dat alleen zijn loodgietersbedrijf Rotterdam kon adverteren in zijn magazine. Dit is natuurlijk een logische reactie dat in de concurrentiesfeer zich kan afspelen. Wilt de andere loodgieter iets over zijn onderneming adverteren, dan zal die of een soortgelijke optie, of de traditionele optie van de media moeten bekijken.

Een loodgieter Den Haag heeft ooit een magazine gemaakt

Is er geld te verdienen in de Magazine wereld?

Ongeveer drie honderd jaren geleden startte een rage van tijdschriften in Nederland. De eerste uitgeprinte tijdschrift in Nederland was een satirische tijdschrift. Dat werd al heel gauw verboden, maar uiteindelijk overgenomen door anderen. Dit zeker vanwege de populariteit die vele andere tijdschriften hebben weten te verdienen. In dit artikel zal worden besproken als het mogelijk is voor tijdschriften om geld te verdienen.

Enkele te behandelen onderwerpen zijn:
• Vragen
• Productie
• Exemplaren
• Digitale tijdperk
• Conclusie

Vragen
Om te beginnen bij het begin: Waar is een tijdschrift precies voor? Hier raten wij dan over de soorten magazines. Om kort een paar op te noemen kennen wij magazines rubrieken voor Computer (spellen) en ICT, Film, Huis en Tuin, Literair; Muziek; Onderwijs; Opinie; Pornografie; Religie; Sport; Strips en Jeugd; Vervoermiddelen; Vrouwentijdschriften; Werk; Wetenschap; Politiek; Overige.

Nou dat is pas een mond vol. Enk maar aan waarom mensen zoveel moeite zouden doen, om zoveel zaken te publiceren. Is dat vreemd of heeft het inderdaad een financieel verhaal erachter? Natuurlijk heeft het een financieel verhaal erachter. Maar hoe?

Productie
Laten wij als voorbeeld nemen, een rubriek voor politiek. Daar is er zoveel over te zeggen, terwijl er nooit handen teveel zijn om de zaak op de voet te blijven volgen. Om de artikelen of verhalen rond te krijgen, is van belang dat journalisten of verslaggevers kunnen worden gefinancierd. Zonder geld komen die natuurlijk niet te ver aan. Dit is dus een investering. Maar is het een investering waard? Voor de journalist in ieder geval. In de journalist in dienst van de magazine, dan wordt die zoals normaal uitbetaald voor zijn productie. Is de journalist een freelancer, dan wordt die op product basis betaald. Al met al verliest de verslaggever niet zolang de magazine zijn product aanneemt of opkoopt(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Exemplaren
Nu is aan de beurt de magazine zijn inkomsten. Hoe maakt die zijn geld? De magazine drukt oplagen, en die oplagen worden vaak tegen een vaste prijs ter verkoop aangeboden. Bepaalde magazines kunnen honderden exemplaren hebben terwijl andere magazines miljoenen exemplaren hebben. Dit hangt allemaal af van de populariteit en de afzet capaciteit van de magazine(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Digitale tijdperk
Echter leven wij in een digitale tijdperk, waar zeker meer dan de helft van de mensen geen print meer willen kopen. Daar komt bij kijken de adverteerder. In de meeste gevallen, probeert de magazine niet afhankelijk te zijn van de afzet van de exemplaren. Natuurlijk is er helemaal geen afzet bij een digitale tijdschrift. Men blijft in zulke gevallen afhankelijk van adverteerders. Hier is van belang de populariteit van de magazine, en het gezag van de magazine. Zolang een adverteerder hier positief tegenover staat, is die altijd beried om geld neer te tellen. Zo maakt hij zichzelf kenbaar aan de samenleving terwijl de magazine zichzelf ook draaiende kan blijven houden.

Conclusie
Om nu de vraag te beantwoorden over als er geld te verdienen is in de magazine wereld, kan dat worden beantwoord met Ja en Nee. Ben je een slecht verkopende magazine, dan voelen adverteerders zichzelf niet aangetrokken om bij jou te adverteren. Zo maak je geen geld, Ben je een gezaghebbende tijdschrift, dan is er voldoende potentie in jou om geld aan te trekken.

Soorten Magazines

Magazine is de Engelse vertaling voor tijdschrift. Een magazine bestaat uit periodieke publicaties, en per aflevering bestaat deze uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift wordt meestal op papier gedrukt, maar er zijn inmiddels ook vele digitale tijdschriften beschikbaar. Een tijdschrift kan gevuld worden met betaalde advertenties. Toch steunen de meeste tijdschriften op een gemengde financiëring op basis van verkoop en advertentie. Doordat een tijdschrift frequent verschijnt, inhoudelijke thema’s heeft, en een omslag onderscheidt het zich van een dagblad.
Er zijn veel verschillende soorten magazines, in dit artikel lees je de over de verschillende soorten aan magazines.

Hoe vaak verschijnt een magazine?
De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden.

Magazines rubrieken

 Computer (spellen) en ICT
 Film
 Huis en Tuin
 Literair
 Muziek
 Onderwijs
 Opinie
 Pornografie
 Religie
 Sport
 Strips en Jeugd
 Vervoermiddelen
 Vrouwentijdschriften
 Werk
 Wetenschap
 Overig

Hieronder vind je enkele tijdschriften die bij bovenstaande rubrieken behoren.

Computer (spellen) en ICT Magazines

Automatisering gids
De automatisering gids is het eerste vakblad op ICT gebied in Nederland. De hoofdredacteur is Arjan Kors. De eerste uitgave is verschenen in 1967 bij de uitgeverij Bedrijf & Publiciteit van Leo th. Pennock. De magazine verschijnt tweewekelijks.

Computer idee
Sinds 1998 verschijnt dit tijdschrift twee wekelijks. Het tijdschrift richt zich op de doorsnee bezitter van een note-book, personal computer, smartphone of tablet pc.
Alledaagse computerproblemen en tips over nieuwe software komen in dit tijdschrift aan bod.

Huis en Tuin
Landleven
Het tijdschrift landleven verschijnt elf keer per jaar. Het is een lifestyle magazine die artikelen bevat over het buitenleven en buiten wonen. In dit tijdschrift staan tuinen, planten, dieren en producten van eigen erf centraal. Het tijdschrift landleven bestaat sinds 1995.

Onderwijs

Didactief
Het tijdschrift didactief is een vakblad voor leraren en leidinggevenden in het basis-en voortgezet onderwijs, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Het doel van dit blad is het debat te stimuleren over onderwijs op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten. De redactie van dit magazine is gevestigd in Amsterdam

Opinie

Magazine Elsevier
Het tijdschrift Elsevier is een Nederlands opinieweekblad. De hoofdredacteur is Arendo Joustra. Het blad is gericht op hoog opgeleide lezers en segmenten binnen de marktsector. De eerste editie van Elsevier was op 27 oktober 1945. De tijdschrifttitel bestaat al sinds 1891.

Opzij
Het tijdschrift Opzij is een Nederlands Feministisch maandblad. Het is opgericht in 1972 door Wim Hora Adema (1914-1998), en Hedy d’Ancona. Iedere maand staan er in Opzij columns, reportages en interviews. De nieuwste boeken en films worden besproken en er is volop aandacht voor de thema’s psychologie, werk en gezondheid,

Relegie

De nieuwe koers
De nieuwe koers is een Nederlands, christelijk opinietijdschrift. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar. Het blad heeft een oplage van 7000 exemplaren. Tot September 2012 heette dit blad cv koers.