Hoe worden Magazines gemaakt?

Iedereen leest wel eens een tijdschrift of een magazine zoals beter bekend. Maar niemand weet hoe het in feite gemaakt wordt. Het is af en toe leuk om te weten hoe een magazine in elkaar wordt gezet. Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ok op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zin de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ook in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

De te behandelen onderdelen zijn:
• Besluiten
• Informatie
• Foto’s
• Toekomst gericht denken

Besluiten
Laten wij als voorbeeld nemen, een magazine voor kookrecepten of voor het koken.
Het eerste waar de makers van de magazines mee starten het besluit over wat er precies zal worden tentoongesteld of beschreven. Deze keuze wordt ook vaak beïnvloed door de marketing afdeling van het bedrijf. De marketing afdeling heeft vaak meer te maken met waar de consumenten precies mee aangetrokken worden. Zo is het belangrijk om te weten als de informatie door de mensen van de redactie zelf zal worden opgezocht, of door externe bronnen zal worden verstrekt. In de meeste gevallen beschikt de redactie al over krachten om de zaak op te zoeken.

Informatie
Nu volgt het besluit over de in elkaar te zetten informatie. Schrijven is scrapen. Meestal verkrijgt de onderzoeker zoveel informatie, dat het op een bepaald moment onmogelijk wordt of lijkt om alle informatie op een pagina te plakken. De keuze, wordt meestal ook besproken tijdens de redactievergaderingen.

Foto’s
Vervolgens volgt de keuze voor de keuze van een cover. Dat wordt meestal door de hoofdredacteur(in samenspraak van de andere redactieleden) bepaald. Hier is zeker van belang, de foto’s die hier worden gekozen. Deze foto’s worden met de informatie dat verwerkt is, digitaal bewerkt om vervolgens of naar de print te sturen of op de website te uploaden. Dit laatste besluit is volledig een aangelegenheid van de redacteur van het tijdschrift.

Toekomst gericht denken
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is. De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden. het digitale is natuurlijk overal te vinden zolang het wordt opgeladen.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *