Tag Archive: conclusie

Is er geld te verdienen in de Magazine wereld?

Ongeveer drie honderd jaren geleden startte een rage van tijdschriften in Nederland. De eerste uitgeprinte tijdschrift in Nederland was een satirische tijdschrift. Dat werd al heel gauw verboden, maar uiteindelijk overgenomen door anderen. Dit zeker vanwege de populariteit die vele andere tijdschriften hebben weten te verdienen. In dit artikel zal worden besproken als het mogelijk is voor tijdschriften om geld te verdienen.

Enkele te behandelen onderwerpen zijn:
• Vragen
• Productie
• Exemplaren
• Digitale tijdperk
• Conclusie

Vragen
Om te beginnen bij het begin: Waar is een tijdschrift precies voor? Hier raten wij dan over de soorten magazines. Om kort een paar op te noemen kennen wij magazines rubrieken voor Computer (spellen) en ICT, Film, Huis en Tuin, Literair; Muziek; Onderwijs; Opinie; Pornografie; Religie; Sport; Strips en Jeugd; Vervoermiddelen; Vrouwentijdschriften; Werk; Wetenschap; Politiek; Overige.

Nou dat is pas een mond vol. Enk maar aan waarom mensen zoveel moeite zouden doen, om zoveel zaken te publiceren. Is dat vreemd of heeft het inderdaad een financieel verhaal erachter? Natuurlijk heeft het een financieel verhaal erachter. Maar hoe?

Productie
Laten wij als voorbeeld nemen, een rubriek voor politiek. Daar is er zoveel over te zeggen, terwijl er nooit handen teveel zijn om de zaak op de voet te blijven volgen. Om de artikelen of verhalen rond te krijgen, is van belang dat journalisten of verslaggevers kunnen worden gefinancierd. Zonder geld komen die natuurlijk niet te ver aan. Dit is dus een investering. Maar is het een investering waard? Voor de journalist in ieder geval. In de journalist in dienst van de magazine, dan wordt die zoals normaal uitbetaald voor zijn productie. Is de journalist een freelancer, dan wordt die op product basis betaald. Al met al verliest de verslaggever niet zolang de magazine zijn product aanneemt of opkoopt(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Exemplaren
Nu is aan de beurt de magazine zijn inkomsten. Hoe maakt die zijn geld? De magazine drukt oplagen, en die oplagen worden vaak tegen een vaste prijs ter verkoop aangeboden. Bepaalde magazines kunnen honderden exemplaren hebben terwijl andere magazines miljoenen exemplaren hebben. Dit hangt allemaal af van de populariteit en de afzet capaciteit van de magazine(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Digitale tijdperk
Echter leven wij in een digitale tijdperk, waar zeker meer dan de helft van de mensen geen print meer willen kopen. Daar komt bij kijken de adverteerder. In de meeste gevallen, probeert de magazine niet afhankelijk te zijn van de afzet van de exemplaren. Natuurlijk is er helemaal geen afzet bij een digitale tijdschrift. Men blijft in zulke gevallen afhankelijk van adverteerders. Hier is van belang de populariteit van de magazine, en het gezag van de magazine. Zolang een adverteerder hier positief tegenover staat, is die altijd beried om geld neer te tellen. Zo maakt hij zichzelf kenbaar aan de samenleving terwijl de magazine zichzelf ook draaiende kan blijven houden.

Conclusie
Om nu de vraag te beantwoorden over als er geld te verdienen is in de magazine wereld, kan dat worden beantwoord met Ja en Nee. Ben je een slecht verkopende magazine, dan voelen adverteerders zichzelf niet aangetrokken om bij jou te adverteren. Zo maak je geen geld, Ben je een gezaghebbende tijdschrift, dan is er voldoende potentie in jou om geld aan te trekken.