Tag Archive: doelgroep

Magazines in Nederland

Magazines of zoals beter bekend, tijdschriften, hoe begon het en waar gaat het precies naar heen? Hiervoor moeten wij even terug naar waar het allemaal begon: Het jaar 1697.

De te behandelen onderwerpen zijn:
• De Haagse Mercurius
• Industriële revolutie
• 360 graden ervaring
• Invloed van digitalisering
• Wat gaat de toekomst ons brengen?

De Haagse Mercurius
Hendrik Doedijns lanceerde in dit jaar het eerste Nederlandse tijdschrift voor het algemene publiek: de Haagse Mercurius. Het satirische blad werd al snel door de gevestigde orde verboden. Tevergeefs, wat de toon al gezet. Schrijvers, denkers en andere vrije geesten publiceren al gouw tijdschriften over politiek, wetenschap, literatuur, kunst en filosofie. Niet iedereen kom lezen en de oplages waren klein. Dit nieuwe medium echter, bewees zich als een perfecte drager van visies en ideeën.

Industriële revolutie
De industriële revolutie brengt verandering. Stoom en elektriciteit vereenvoudigen het productieproces. thomas Edison vond de gloeilamp uit en men kon nu ook in de avond uren lezen.
In het jaar 1900 werd de leerplicht ingevoerd. Bijna iedereen kon toen r tijd al lezen. De populariteit van tijdschriften nam toen as echt toe. Katholieken en gereformeerden, liberalen en socialisten, een ieder wilde zijn eigen blad. Vrouwen kregen vervolgens het stemrecht en namen deel aan het arbeidsproces. Ook zij werden op den duur een belangrijke doelgroep.

360 graden ervaring
Tijdens de tweede wereldoorlog ageerden veel bladen tegen de bezetter. Vee journalisten moesten het met de dood bekopen. Na de bevrijding van Nederland, nam de welvaarttrap toe. De samenleving vroeg op den duur naar onafhankelijke journalistiek. Voor de opiniebladen braken toen de gouden tijden aan. Fotografie kreeg meer invloed. Kleur verving zwart-wit. De werkelijkheid werd gedetailleerd en realistischer weergegeven. Door meer vrije tijd en welvaart kregen vrouwen meer aandacht voor mode, buty en lifestyle. Bladen die dit tot hun focus maakten, bereikten miljoenen aan oplagen. Vanaf eind jaren 70 kwam de branche voor grote uitdagingen te staan. Televisie werd een grote concurrent, maar heeft ook kansen geboden voor omroep en roddelbladen. De mens werd vervolgens individualistischer moeilijker om in een bepaalde doelgroep te plaatsen. Tijdschriften ontwikkelden zich vervolgens tot merken. Met beurzen en evenementen creëerden zij een 360 graden ervaring. De inkomsten kwamen uit steeds meer bronnen en kanalen.

Invloed van digitalisering
Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ook op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zijn de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ok in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

http://tijdschriften.startpagina.be//