Tag Archive: informatie

Loodgieters Magazine

Wat is een Magazine? Wat is en Loodgieters Magazine? Bestaat er wel iets als een loodgieters magazine? In deze tekst zullen zal er worden ingegaan op deze vorm van een magazine.
Onderwerpen:
• Magazine
• Loodgieters Magazine
• Bestaat het Loodgieters Magazine?
• Informatie voorziening
• Eigen magazine

Magazine

De eerste vraag brengt ons in de richting van de geschiedenis van de journalistiek. Dat was zeker een drie honderd jaren geleden, toen de eerste tijdschrift in Nederland werd gepubliceerd. Tijdschriften waren toen der tijd meer bedoeld voor satire of het aankaarten van vooral politieke aangelegenheden. Naar mate de behoefte van de samenleving veranderde, veranderde ook het doel van het magazine. Per heden is het meer een instrument om geld te verdienen. Het beginsel van informatievoorziening is bij de meeste magazines niet meer op de voorgrond.

Loodgieters Magazine

Antwoord geven op de tweede vraag(Wat is en Loodgieters Magazine?) zou in beginsel heel makkelijk zijn. In zo een magazine is namelijk informatie te vinden over allerhande zaken en taken van de loodgieter. Stelt nou dat je wilt weten hoe je een loodgieter wilt worden. Indien een magazine voor loodgieters vlak bij de hand is, kan er daar misschien een antwoordt in liggen.

Bestaat het Loodgieters Magazine?

Komende op de tweede vraag, kan er een wat genuanceerde antwoord worden geformuleerd. Dit komt natuurlijk met wat bijvragen aan de orde. Een van de vragen bijvoorbeeld kan zijn: Welke toegevoegde waarde biedt een loodgieters magazine aan de financiële situatie van een loodgieter?
Deze vraag kan verschillende antwoorden en meningen teweeg brengen, echter bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid dat het antwoordt neerkomt op een negatief effect. Een van de loodgieters in Utrecht is er over aan het nadenken om dit magazine te maken.

Informatie voorziening

Een magazine is meestal bedoeld om lezers over bepaalde onderwerpen te informeren. Tegelijkertijd wordt via het verspreiden van de informatie, een tactiek toegepast voor de advertentiewereld. Ondernemingen kunnen via het plaatsen van advertenties in de magazines hun klanten bereiken. In de meeste gevallen kopen mensen en of lezers ook de magazines om speciaal opzoek te gaan naar de advertenties en nieuwe mogelijkheden in de ondernemerswereld.
Om terug te komen op de loodgieter magazine: Wat verkoopt een loodgieters magazine? Informatie over loodgieters? Is dat niet na een kort tijdsbestek uitgeschreven? Natuurlijk. In de loodgieterswereld vinden er wel innovaties plaats, maar niet zodanig veel dat er dagelijks iets nieuws te schrijven is over een loodgieter of over nieuwe inventies van een ingenieur voor de loodgieterswereld.

Eigen magazine

Dit hoeft echter niet te betekenen dat de schrijver of een bedrijf geen werk van zou maken om een magazine uit te brengen. In de meeste gevallen gaat het om statische informatie dat een keer per maand of zelfs jaar wordt uitgebracht. Een loodgieters magazine zou je pas regulier kunnen uitbrengen wanneer er voldoende advertenties zouden zijn. Dit hangt ook af van wie de eigenaar is van het magazine. Is de eigenaar van een loodgietersbedrijf ook de eigenaar van het magazine, dan kunnen er zich problemen voordoen qua concurrentieposities. De eigenaar van het magazine, die ook de eigenaar is van het loodgietersbedrijf zou wensen dat alleen zijn loodgietersbedrijf Rotterdam kon adverteren in zijn magazine. Dit is natuurlijk een logische reactie dat in de concurrentiesfeer zich kan afspelen. Wilt de andere loodgieter iets over zijn onderneming adverteren, dan zal die of een soortgelijke optie, of de traditionele optie van de media moeten bekijken.

Een loodgieter Den Haag heeft ooit een magazine gemaakt