Tag Archive: editie

Soorten Magazines

Magazine is de Engelse vertaling voor tijdschrift. Een magazine bestaat uit periodieke publicaties, en per aflevering bestaat deze uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift wordt meestal op papier gedrukt, maar er zijn inmiddels ook vele digitale tijdschriften beschikbaar. Een tijdschrift kan gevuld worden met betaalde advertenties. Toch steunen de meeste tijdschriften op een gemengde financiëring op basis van verkoop en advertentie. Doordat een tijdschrift frequent verschijnt, inhoudelijke thema’s heeft, en een omslag onderscheidt het zich van een dagblad.
Er zijn veel verschillende soorten magazines, in dit artikel lees je de over de verschillende soorten aan magazines.

Hoe vaak verschijnt een magazine?
De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden.

Magazines rubrieken

 Computer (spellen) en ICT
 Film
 Huis en Tuin
 Literair
 Muziek
 Onderwijs
 Opinie
 Pornografie
 Religie
 Sport
 Strips en Jeugd
 Vervoermiddelen
 Vrouwentijdschriften
 Werk
 Wetenschap
 Overig

Hieronder vind je enkele tijdschriften die bij bovenstaande rubrieken behoren.

Computer (spellen) en ICT Magazines

Automatisering gids
De automatisering gids is het eerste vakblad op ICT gebied in Nederland. De hoofdredacteur is Arjan Kors. De eerste uitgave is verschenen in 1967 bij de uitgeverij Bedrijf & Publiciteit van Leo th. Pennock. De magazine verschijnt tweewekelijks.

Computer idee
Sinds 1998 verschijnt dit tijdschrift twee wekelijks. Het tijdschrift richt zich op de doorsnee bezitter van een note-book, personal computer, smartphone of tablet pc.
Alledaagse computerproblemen en tips over nieuwe software komen in dit tijdschrift aan bod.

Huis en Tuin
Landleven
Het tijdschrift landleven verschijnt elf keer per jaar. Het is een lifestyle magazine die artikelen bevat over het buitenleven en buiten wonen. In dit tijdschrift staan tuinen, planten, dieren en producten van eigen erf centraal. Het tijdschrift landleven bestaat sinds 1995.

Onderwijs

Didactief
Het tijdschrift didactief is een vakblad voor leraren en leidinggevenden in het basis-en voortgezet onderwijs, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Het doel van dit blad is het debat te stimuleren over onderwijs op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten. De redactie van dit magazine is gevestigd in Amsterdam

Opinie

Magazine Elsevier
Het tijdschrift Elsevier is een Nederlands opinieweekblad. De hoofdredacteur is Arendo Joustra. Het blad is gericht op hoog opgeleide lezers en segmenten binnen de marktsector. De eerste editie van Elsevier was op 27 oktober 1945. De tijdschrifttitel bestaat al sinds 1891.

Opzij
Het tijdschrift Opzij is een Nederlands Feministisch maandblad. Het is opgericht in 1972 door Wim Hora Adema (1914-1998), en Hedy d’Ancona. Iedere maand staan er in Opzij columns, reportages en interviews. De nieuwste boeken en films worden besproken en er is volop aandacht voor de thema’s psychologie, werk en gezondheid,

Relegie

De nieuwe koers
De nieuwe koers is een Nederlands, christelijk opinietijdschrift. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar. Het blad heeft een oplage van 7000 exemplaren. Tot September 2012 heette dit blad cv koers.